Výjezdová jednotka zabezpečuje výjezd minimálně čtyř lidí družstva ve složení velitel, strojník a 2 hasiči do 10 minut od vyhlášení poplachu. Činnost jednotky je podřízena operačnímu a informačnímu středisku v Ostravě.

Vyhlašování poplachu provádí v Ostravě formou zasílání krátké textové zprávy na mobilní telefon velitele s využitím svolávacího zařízení.

Jednotka je schopna různých technických zásahů (čerpání vody, odstraňování překážek atd). Členové výjezdové jednotky v Miloticích nad Opavou jsou školeni!